Cookies

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 5. novembra 2020 a vzťahujú sa na občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.
1. Úvod Naša webová stránka, http://biorezonanciake.sk (ďalej len „webová stránka“), používa súbory cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre pohodlie sú všetky technológie označované ako „súbory cookies“). Súbory cookies umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme nasadili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookies na našej webovej stránke.
2. Čo sú súbory cookies? Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webovej stránky a váš prehliadač ich ukladá na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.
3. Čo sú skripty? Skript je časť programového kódu, ktorá sa používa na správne a interaktívne fungovanie nášho webu. Tento kód sa vykonáva na našom serveri alebo na vašom zariadení.
4. Čo je webový maják? Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný kúsok textu alebo obrázka na webe, ktorý sa používa na sledovanie prenosu na webe. Za týmto účelom sa rôzne údaje o vás ukladajú pomocou webových majákov.
5. Cookies
5.1 Technické alebo funkčné cookies Niektoré súbory cookies zabezpečujú, aby určité časti webových stránok fungovali správne a aby vaše používateľské preferencie zostali známe. Umiestnením funkčných súborov cookie svám uľahčíme návštevu našich webových stránok. Týmto spôsobom nemusíte pri návšteve našej webovej stránky opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.
5.2 Analytické cookies Používame analytické cookies na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Pomocou týchto analytických súborov cookies získate prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie na umiestnenie analytických súborov cookies.
6. Umiestnené cookies WordFence Fonty Google Google reCAPTCHA
7. Súhlas Pri prvej návšteve našej webovej stránky vám ukážeme kontextové okno s vysvetlením súborov cookie. Hneď ako kliknete na „Uložiť preferencie“, dávate nám súhlas s používaním kategórií súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali vo vyskakovacom okne, ako je popísané v týchto Zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať pomocou prehľadávača, upozorňujeme však, že náš web už nemusí fungovať správne.
7.1 Spravujte svoje nastavenia súhlasu
8. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva: Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa budú uchovávať. Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe. Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje. Ak nám dáte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a na vymazanie svojich osobných údajov. Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a prenášať ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi. Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Tomu vyhovieme, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Prečítajte si kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme vás kontaktovali, ale máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán (Úrad na ochranu údajov).
9. Povolenie / zakázanie a odstránenie súborov cookie Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie súborov cookie. Môžete tiež určiť, že určité súbory cookie sa nemusia dať umiestniť. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu zakaždým, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v sekcii Pomocníka vášho prehliadača. Upozorňujeme, že naša webová stránka nemusí fungovať správne, ak sú zakázané všetky cookies. Ak súbory cookie vo svojom prehliadači odstránite, budú po vašom opätovnom navštívení našich webových stránok umiestnené opäť po vašom súhlase.
10. Kontaktné údaje Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov: