Antinikotínová terapia

Fajčením sa do tela dostáva nikotín. V momente, keď prísun nikotínu do tela zastavíte, objavia sa abstinenčné príznaky. Potreba nikotínu vyvolá chuť na cigaretu. Biorezonancia túto potrebu nikotínu rozozná a vhodne zvoleným programom / elektromagnetický frekvenčný vzorec nikotínu / vnímaný signál tela – potreby nikotínu – eliminuje, t.j.. potlačí nikotívovú chuť, naruší chuť po cigarete a odblokuje fyzickú závislosť.

Tento proces urýchľuje detoxikáciu nikotínu a iných stresových činidiel. Znižuje aktivitu acetylcholín nikotínových receptorov v mozgu a urýchľuje ich opätovnú readaptáciu. Takto je potlačená hladina nikotínu a fyzická závislosť (abstinenčné symptómy).

Na rozdiel od iných metód, pri biorezonancii nedochádza k tomu, aby sa nikotín dostával do tela, naopak, je z tela vyvádzaný.

V nasledujúcom videu máme možnosť vidieť v reále, ako antinikotínová terapia prebieha. MUDr. Pekárek presne vysvetľuje, ako pôsobí biorezonancia pri odvykaní fajčenia.

Biorezonancia pri antinikotínovej terapii je vhodná pre klasických fajčiarov aj pre fajčiarov IQOS cigariet.